Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/09/2018

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 08/09/2018

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03E 5 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03E 6 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03E 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03E 8 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 9 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 10 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 12A 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 35 12,8 1.023,31
HH03E 17 2 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
                     
HH03E 5 4 71,96 Tây Đông 12 80% 20 12,28 883,52
HH03E 7 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03E 8 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03E 9 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03E 10 4 71,96 Tây Đông 12 80% 30 12,42 893,52
HH03E 14 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
HH03E 16 4 71,96 Tây Đông 12 80% 25 12,35 888,52
                     
HH03E 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
HH03E 10 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 25 12,67 1.013,31
HH03E 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
HH03E 14 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
HH03E 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 12,36 80% 20 12,61 1.008,31
                     
HH03E 7 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03E 8 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 10 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 11 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 12 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 14 8 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03E 6 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 7 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 10 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 15 12,22 835,2
HH03E 11 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 30 12,44 850,2
HH03E 14 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 16 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 18 10 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
                     
HH03E 2 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03E 5 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
HH03E 10 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 15 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 16 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 25 12,37 845,2
HH03E 17 12 68,35 Bắc Nam 12 80% 20 12,29 840,2
                     
HH03E 8 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 10 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 7 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 14 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 12A 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03E 14 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
HH03E 17 14 71,63 Bắc Nam 12 80% 20 12,28 879,56
                     
HH03E 3 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03E 7 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 12 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 12A 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03E 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03E 15 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 18 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03E 2 18 71,96 Đông Tây 12 80% 25 12,35 888,52
HH03E 9 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
HH03E 16 18 71,96 Đông Tây 12 80% 40 12,56 903,52
HH03E 18 18 71,96 Đông Tây 12 80% 45 12,63 908,52
                     
HH03E 2 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03E 3 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 30 12,74 1.018,31
HH03E 6 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 7 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 50 12,99 1.038,31
HH03E 8 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 9 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 12 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% 70 13,24 1.058,31
HH03E 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 19 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 80% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03E 8 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 10 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
HH03E 14 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 20 12,28 879,56
HH03E 16 22 71,63 Nam Bắc 12 80% 25 12,35 884,56
                     
HH03E 2 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 20 12,29 840,2
HH03E 9 24 68,35 Nam Bắc 12 80% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 17 24 68,35 Nam Bắc 12 80% 20 12,29 840,2
                     
HH03E 5 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03E 7 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03E 10 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03E 11 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03E 14 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
HH03E 15 26 78,28 Nam Bắc 12 80% 20 12,26 959,36
                     
HH03E 9 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03E 10 28 78,28 Nam Bắc 12 80% 25 12,32 964,36
HH03E