Dự án bất động sản

 

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/01/2019

Sàn Hà Thành cập nhật danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà khu B lô đất B2.1 đang giao dịch ngày 13/01/2019

Xem thêm:

Sàn Hà Thành phân phối trực tiếp Chung cư Thanh Hà Cienco5

Hotline: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Ms.Lý 0919.661.185 - Ms.Hảo 0934.426.791

Add: Sàn Mường Thanh Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng B.C Hướng Giá gốc Tiến độ Chênh Giá bán Tổng giá
HH03E 4 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 15 11,52 920,95
HH03E 5 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03E 7 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03E 12A 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03E 14 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03E 16 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 6 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03E 7 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 25 11,64 930,95
HH03E 12A 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03E 18 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% 20 11,58 925,95
HH03E 3 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 25 12,67 1.013,31
HH03E 3 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 30 12,74 1.018,31
HH03E 6 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 30 12,74 1.018,31
HH03E 14 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% 45 12,92 1.033,31
HH03E 18 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 15 6 79,96 Tây ô góc     100% TT Liên hệ Liên hệ
                     
HH03E 5 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03E 7 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03E 15 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03E 9 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,82 846,94
HH03E 14 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03E 16 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
HH03E 18 28 78,28 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,76 841,94
                     
HH03E 5 4 71,96 Tây Đông 11 100% 20 11,28 811,56
HH03E 8 4 71,96 Tây Đông 11 100% 25 11,35 816,56
HH03E 10 4 71,96 Tây Đông 11 100% 25 11,35 816,56
HH03E 2 18 71,96 Đông Tây 12 100% 15 12,21 878,52
HH03E 6 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 16 18 71,96 Đông Tây 12 100% 50 12,69 913,52
HH03E 17 18 71,96 Đông Tây 12 100% 35 12,49 898,52
                     
HH03E 7 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03E 8 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 9 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 14 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03E 5 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 6 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 12A 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03E 15 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 17 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,78 772,12
HH03E 5 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 11 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 17 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 16 22 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 25 10,85 777,12
HH03E 3 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03E 7 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,71 767,12
HH03E 16 32 71,63 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,78 772,12
                     
HH03E 4 10 68,35 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 18 10 68,35 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,79 737,68
HH03E 3 12 68,35 Bắc Nam 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 17 12 68,35 Bắc Nam 10,5 100% 25 10,87 742,68
HH03E 18 12 68,35 Bắc Nam 10,5 100% 20 10,79 737,68
HH03E 19 20 68,35 Nam Tây 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 2 24 68,35 Nam Bắc 10,5 100% 20 10,79 737,68
HH03E 11 24 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 16 24 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 3 30 68,35 Nam Bắc 10,5 100% 15 10,72 732,68
HH03E 4 30 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 11 30 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E 17 30 68,35 Nam Bắc 10,5 100% 30 10,94 747,68
                     
HH03E kiot 40 53,5 Góc Đông Nam     100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E kiot 4 52,5 Tây   40 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E Kiot 24 40,03 Bắc   27 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E Kiot 48 36,58 Nam   27,81 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E Kiot 46 35,02 Nam   27 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E kiot 14 34,44 Bắc   27 100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E kiot 32 33,19 Đông     100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E kiot 34 33,19 Đông     100% TT Liên hệ Liên hệ
HH03E kiot 36 33,19 Đông     100% TT Liên hệ Liên hệ